Uvođenjem novog sustava plaća definirana je nova osnovna plaća bez obzira na spol

izvršitelja, a što je utjecalo na smanjenje rodnog jaza u plaćama

Profesionalnu jednakost i jednakost šansi Podravka uključuje u sve procese
upravljanja ljudskim resursima. Da to sve nisu samo napori već da iza njih stoje
konkretni rezultati potvrđeno je dobivanjem Equal Pay Champion certifikata. Prvi je
to certifikat u Hrvatskoj koji se vodi principom „Jednaka plaća za jednaki rad“, a
pokrenut je s ciljem prepoznavanja poslodavaca koji su odlučni u tome da postignu
ravnopravnost, pravednost i jednakost u svojoj organizaciji.
Podravka je među 16 poslodavaca koji su primili priznanje za svoj rad prema
smanjivanju razlika u plaćama između spolova te su proglašeni predvodnicima na
tom putu.
U ime Podravke certifikat je preuzela Moira Homan, direktorica sektora
Upravljanje ljudskim resursima: „U Podravki je rodni jaz u plaćama izuzetno nizak
pa smo značajno bolji od europskog prosjeka, a na što smo izrazito ponosni. Equal
Pay Champion certifikat je rezultat, koji nipošto nije slučajan, već je ishod planiranih
aktivnosti koje zahtijevaju dosljednost u primjeni, znanje, kompetencije i vještine“.
Certifikat Equal Pay Champion predstavlja ključan korak u izgradnji
transparentnih sustava plaća na radnim mjestima diljem Hrvatske, a sam
certifikacijski proces koji se provodi jednom godišnje počinje pregledom aktivnosti
koje su usmjerene smanjenju razlike u plaćama. Naglasak je na aktivnom poticanju
inkluzivne organizacijske kulture koja omogućava jednake prilike za sve. Podravka
tako ima prijave za posao koje nisu rodno definirane te se žene i muškarci
podjednako zapošljavaju. Isto tako, ovisno o kvalifikacijama, imaju jednake
mogućnosti za razvoj i napredovanje. Kod otvaranja menadžerskih i stručnih radnih
mjesta ili kod napredovanja aktivno se traže dodatne kompetentne kandidatkinje.
Pozitivan primjer je i Uprava Podravke d.d. gdje je udio žena 40%, što je već sad u
skladu sa Strategijom Europske unije za rodnu ravnopravnost do 2025. Uvođenjem
novog sustava plaća kao pravednijeg sustava u odnosu na tarifni sustav za pojedina
radna mjesta definirana je nova osnovna plaća bez obzira na spol izvršitelja, a što je
utjecalo na smanjenje rodnog jaza u plaćama.
Certifikat Equal Pay Champion dodjeljuje Grupa SELECTIO, vodeća grupacija za
savjetovanje u ljudskim potencijalima. Ona je provela više od 20.000 evaluacija
sustava upravljanja ljudskim resursima te uručila prve Equal Pay Champion
certifikate najuspješnijima.

Odgovori

Kopriva info