Koprivničko-križevačka županija i ove je godine u Proračunu osigurala značajna sredstva kojima će kroz 24 javna poziva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu vrijedna 1.940.000,00 eura, pružiti financijsku potporu privatnom sektoru; građanima-fizičkim osobama; javnom sektoru te udrugama, turističkim zajednicama i znanstvenim ustanovama.

Javni pozivi, sa obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljivani sukcesivno u razdoblju od ožujka do rujna 2024. godine na mrežnoj stranici KKŽ, a trenutnu su objavljeni sljedeći pozivi:

Javni poziv – Potpore male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća – poziv otvoren do 13.12.2024. godine u 24:00 sata.
Javni poziv – Potpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju – poziv otvoren do 13.12.2024. godine u 24:00 sata.
Javni poziv – Potpora male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivredom gospodarstvu – poziv otvoren do 19. travnja 2024. godine u 24:00 sata.
Javni poziv – Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade – poziv otvoren do 13.12.2024. godine u 24:00 sata.
Javni poziv – Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi – poziv otvoren do 13.12.2024. godine u 24:00 sata.
Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2024. godini – poziv otvoren do 6.12.2024. godine u 24:00 sata.
Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2024. godini – poziv otvoren do 6.12.2024. godine u 24:00 sata.
Javni natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2024. godini – poziv otvoren do 19. travnja 2024. godine u 24:00 sata.
Javni poziv – Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje – poziv otvoren do 13.12.2024. godine u 24:00 sata.
Javni poziv – Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva – za mlade poljoprivrednike – poziv otvoren do 13.12.2024. godine u 24:00 sata.

Odgovori

Kopriva info