U prostorijama Županijske uprave održan je radni sastanak župana Darka Korena i ministrice
poljoprivrede Marije Vučković na temu aktualnih projekata i aktivnosti u sektoru
poljoprivrede i stočarstva. Glavna tema sastanka bio je projekt Distributivnog centra za meso
koji ima značaj strateškog projekta na regionalnoj razini u razvoju poljoprivrede i pokretanju
gospodarske aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji i susjednih županija.
Župan Koren uvodno je zahvalio ministrici Vučković na prihvaćanju inicijative sastanka i
predloženih tema koje su od velikog značaja za Koprivničko-križevačku županiju, orijentiranu
na poljoprivredu i stočarstvo. Naglasio je kako je Županija kao prijavitelj i nositelj projekta,
koji je prijavljen za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije u Razvojnom
sporazumu za sjever Hrvatske, poduzela niz koraka u smjeru stvaranja potrebnih
administrativnih okvira za daljnji razvoj projekta.
Između ostalog, Županija je u proteklom razdoblju osigurala i bespovratna sredstva resornog
ministarstva kojima je sufinancirala izradu projektno-tehničke dokumentacije: Studije
izvodljivosti, Analize troškova i koristi te Idejnog projekta, istaknuo je župan te dodao kako
će povezivanje proizvođača i brendiranje autohtonih proizvoda omogućiti bolji plasman i
konkurentnost na tržištu, ali i ojačati sustava kvalitete u proizvodnji i obradi mesa.
Detalje projekta ministrici Vučković je izložio pročelnik za gospodarstvo, komunalne
djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac koji je kazao kako je izgradnja Distributivnog
centra za meso s hladnjačom i klaonicom kapaciteta 3000 tona predviđena na lokaciji u
poslovnoj zoni Čret u Križevcima koja se zbog svoje pozicije i prometne povezanosti,                                                                                            pokazala kao idealno logističko polazište orijentirano na područja Koprivničko-križevačke,
Bjelovarsko-bilogorske te Zagrebačke županije.
Dodao je kako su na ranije održanim sastancima predstavnici Udruge Baby Beef i PZ Baby
Beef – Proizvođačke organizacije iskazali interes za korištenje infrastrukture budućeg
Distributivnog centra za meso te da kao partneri budu uključeni u postupak realizacije
projekta vrijednog oko 10,2 milijuna eura bez PDV-a. Sve pretpostavke su ostvarene,
potrebno je osigurati oko 225 tisuća eura za daljnje financiranje projektno-tehničke
dokumentacije Distributivnog centra za meso koji će odgovarati realnim zahtjevima na tržištu
ponude i potražnje, pojasnio je pročelnik Štimac.
Ova kapitalna investicija planira se primarno financirati iz Nacionalnog plana za oporavak i
otpornost (NPOO) i europskih fondova te sredstava partnera na projektu.
Predsjednik Udruge Baby Beef Zvonimir Širjan je zahvalio Županiji na inicijativi te istaknuo
da proizvođači s područja županije čvrsto podržavaju izgradnju klaonice i hladnjače. Na ovom
području postoji interes za bavljenje i daljnji razvoj stočarstva te će realizacijom
Distributivnog centra proizvođači imati još veće mogućnosti plasmana proizvoda na
domaćem tržištu, kazao je Širjan, a uvjeren je i kako će projekt potaknuti i veću razinu
kvalitete proizvoda.
Ministrica Vučković je dala punu podršku projektu te kazala kako će Ministarstvo
poljoprivrede financijski podržati izradu cjelovite projektno-tehničke dokumentacije
Distributivnog centra za meso kako bi se nastavilo s daljnjim fazama projekta.
Dodajmo kako je Distributivni centar za meso u Križevcima uključen i u „Plan razvoja
Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine“ čime se želi tržišno
unaprijediti potencijal u stočarskoj proizvodnji na području županije, unaprijediti način
pripreme mesa za tržište i mogućnosti čuvanja mesa u hladnjačama, provesti cilj kratkog
lanca opskrbe i omogućiti model „od polja do stola“, a sve u korist proizvođača i potrošača.
Na sastanku se razgovaralo i o temi biosigurnosti na farmama i proizvođačkim jedinica na
području županije. Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak je istaknuo kako
je situacija u Koprivničko-križevačkoj županiji dobra te da se proizvođači drže propisanih
mjera biosigurnosti, dok je načelnica Sektora za zdravlje i dobrobit životinja Ljupka Maltar
naglasila kako Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano prati stanje te uz djelovanje na terenu
provodi edukacije o biosigurnosti kako bi se što više približili i pomogli proizvođačima.
Jedna od tema sastanka bila je i izmjena i dopuna Zakona o prirodnim nepogodama koju je
župan inicirao i na Izvršnom odboru Hrvatske zajednice županija, na kojem je predloženo
razmatranje izmjena i dopuna postojećeg zakona u koji je potrebno uključiti dio odredbi
Zakona o obrani od tuče u dijelu operativnog djelovanja.
Koprivničko – križevačka županija, pojasnio je župan, predlaže regionalni pristup, gdje bi
nositelji operativnog djelovanja bile županije uz prijenos materijalnih sredstava za sustav
operativnog djelovanju u vlasništvu Državnog hidrometeorološkog zavoda bez naknade te uz
podršku DHMZ-a u stručnom i informacijskom aspektu. Što se tiče financiranja sustava
operativnog djelovanja protiv tuče predlaže se osigurati minimalno 80 posto iz državnog
proračuna, a 20 posto iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i županije na
branjenom području.

Uz brojne teme razgovaralo se i o problematici aktualnog Zakona o lovstvu pri čemu su
ministrici Vučković izneseni stavovi Županije po pitanju osiguranja održivog gospodarenja
lovištem i divljači na području Koprivničko-križevačke županije.
Spomenimo na kraju kako su sastanku župana i ministrice prisustvovali i zamjenik župana
Ratimir Ljubić, državni tajnik Zdravko Tušek, glavna tajnica Ministarstva poljoprivrede
Daniela Sukalić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
Sandra Zokić te županijska pročelnica Ljubica Belobrk Flamaceta.

Odgovori

Kopriva info