Važnost implementacije obnovljivih izvora energije u školske objekte kojima je osnivač,
Koprivničko-križevačka županija prepoznala je kao važnu dugoročnu strategiju.
Prošle su godine postavljene elektrane na osnovnima školama u Kalinovcu, Kalniku i
Sokolovcu, vrijedne 95.000 eura, a u sklopu projekta županijskog Centra kompetentnosti,
elektrane su dobile i Obrtnička škola Koprivnica te Strukovna škola Đurđevac.
Županija nastavlja ulaganje u obnovljive izvore energije u školskim objektima te su u tijeku
radovi na postavljanju fotonaponskih elektrana na osnovnim školama u Goli, Legradu,
Svetom Petru Orehovcu, Kloštru Podravskom i Molvama te na Srednjoj školi „Ivan Seljanec“
u Križevcima i Srednjoj školi Koprivnica. Za ovaj je projekt predviđeno oko 300.000 eura.
Navedenim projektima fotonaponskih elektrana škole će postići energetsku neovisnost
korištenjem obnovljivih izvora energije i čistih energetskih potencijala kojima obiluje naša
županija.
Strategija ulaganja u fotonaponske elektrane nastavit će se izradom projekata za dogradnju
školskih prostora za jednosmjensku nastavu u osnovnom školstvu. Riječ je o školama u
Drnju, Rasinji, Ferdinandovcu, Svetom Ivanu Žabnu, Koprivničkom Ivancu, Hlebinama,
Podravskim Sesvetama i Fodrovcu. 
Za ostatak školskih objekata na kojima će se ugraditi fotonaponske elektrane sređuje se
potrebna dokumentacija te će se sklapati ugovori u narednim proračunskim razdobljima.

Odgovori

Kopriva info