KOPRIVA INFO

POČETNA ŽUPANIJSKE VIJESTI >> SPORTPOLITIKAKULTURAGOSPODARSTVODRUŠTVENI ŽIVOTHRVATSKAOSTALE VIJESTI
Reagiranje na neistinite i obmanjujuće tvrdnje iznešene na konferenciji za novinare održanoj 13.05.2017. godine od strane kandidatkinje za gradonačelnicu Koprivnice Danijele Glavosek – Kovačić
13.05.2017

Sukladno svim projektima za odlagalište (Idejno rješenje, Studija utjecaja na okoliš i Glavni projekt) od kojih je posljednji izrađen još 2004. godine od strane Instituta IGH d.d., kao i Građevinskoj dozvoli koja potječe iz tog razdoblja, a ishođena je od strane prijašnjeg upravitelja GKP Komunalac d.o.o., Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. uistinu je podnijelo Zahtjev za izmjenom  i dopunom  te ispravkom Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište Piškornica.
 
Aktualni upravitelj odlagališta Piškornica (Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.) preuzeo je odlagalište od prijašnjeg upravitelja (GKP Komunalac d.o.o.), kao i svu popratnu projektnu dokumentaciju te građevinske akte za odlagalište.
 
Prema spomenutoj dokumentaciji, Piškornica je oduvijek planirana kao odlagalište s četiri kazete (plohe) za odlaganje otpada te bi se one kad tad morale aktivirati, a time i ishoditi dozvole za usklađenjem kapaciteta Piškornice s trenutno izvedenim stanjem, neovisno o tome tko je upravitelj odlagališta. To je naime standardna procedura u upravljanju odlagalištima, jer bi cilj trebao biti da se otpad odlaže u širinu (sukladno raspoloživoj površini odlagališta), a ne u visinu, kako je do sada bio slučaj.  
 
Moramo napomenuti kako se ovdje ne radi o povećanju kapaciteta odlagališta, već se kapacitet odlagališta ovim izmjenama usklađuje s trenutno izvedenim stanjem. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdaje Rješenje o okolišnoj dozvoli prema trenutno izvedenom kapacitetu, a izgradnjom četvrte plohe i ishođenjem Uporabne dozvole za istu stvoreni su svi preduvjeti za usklađenjem kapaciteta prema ranije izrađenoj dokumentaciji od strane prijašnjeg upravitelja GKP Komunalac d.o.o.
 
Iako je već u početku, prije gotovo 15 godina, planirano da Piškornica ima četiri kazete za odlaganje otpada, iz financijskih razloga prijašnji upravitelj odlagao je otpad prvo na dvije, a potom i djelomično na treću plohu. Od ukupne količine danas postojećeg otpada na Piškornici, prijašnji upravitelj odložio je čak 85%.  
 
Tehnika odlaganja otpada koja se danas koristi na Piškornici inzistira na ravnomjernoj i kontroliranoj raspodjeli otpada po raspoloživim plohama, zbog čega je, sukladno dokumentaciji iz 2004., planirano i proširenje na četvrtu plohu izgrađenu u prosincu 2016. godine, a za koju je ishođena Uporabna dozvola 29.12.2016. godine. Stoga se sukladno svim zakonima i propisima, Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. obratilo nadležnom Ministarstvu radi usklađenja postojećeg Rješenja o okolišnoj dozvoli izdano 23.02.2016. godine.
 
Aktiviranjem četvrte plohe otpad koji dolazi s područja četiri županije (osnivača budućeg Centra za gospodarenje otpadom Piškornica) zbrinjavat će se na najbolji mogući način sukladno zakonskim propisima sve do početka rada RCGO Piškornica.
 
Gospodarenje otpadom obavlja se uz nadzor i podršku stručnih službi i uz primjenu najmodernijih i najboljih raspoloživih tehnologija. 

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. redovito surađuje s inspekcijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, kao i neovisnim stručnjacima za zaštitu okoliša, te postupa prema njihovim preporukama. Tako je primjerice, kompletno odlagalište prekriveno zemljom u skladu s dnevnim rutinskim postupanjem i tehnologiji rada koja se koristi sukladno projektnoj dokumentaciji, dozvolama i svim zakonskim propisima. Time se sprječavaju neugodni mirisi, sprječavaju se ptice i vjetar da raznose otpad po okolišu, ali i onemogućuje dotok kisika, čime je mogućnost pojave eventualnih požara svedena na minimum.
 
U sanaciju odlagališta Piškornica dosad je uloženo više od 60 milijuna kuna, a sustav sigurnosti i zaštite okoliša svakodnevno se unaprjeđuje, upravo u svrhu povećanja sigurnosti za lokalno stanovništvo i okoliš. Iz istog je razloga uveden i sustav videonadzora kao dio mjera povećane sigurnosti koje značajno nadilaze zakonom propisane minimume, a odlagalište Piškornica provelo ih je samoinicijativno uključivši i 24-satni nadzor educiranih zaštitara i djelatnika odlagališta na samom području odlagališta. Piškornica će i u ovoj godini nastaviti s unaprjeđenjem sustava odlaganja otpada i očuvanja okoliša u koprivničkom kraju, a posljednja u nizu investicija bit će sustav aktivnog otplinjavanja (baklja i motor) koji će dodatno smanjiti ispuštanje metana u atmosferu. Taj će se projekt provesti bez troškova za korisnike odlagališta, te će, zahvaljujući stvaranju električne energije, biti izvrstan primjer kružne ekonomije.
 
Sve spomenute aktivnosti Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. radi u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, a isključivo u interesu građana te jedinica lokalne i regionalne samouprave, koji koriste usluge Piškornice

S poštovanjem,
 
          Direktor:                Mladen Jozinović


Iznajmljivanje šatora

Pratite nas i na facebookuVie